Совет молодых ученых ХНУ » Рада молодих науковців Харківського національного університету

Рада молодих науковців Харківського національного університету

Рада молодих науковців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (РМН ХНУ) є недержавною, неполітичною, добровільною громадською організацію, що має на меті сприяння організації наукової та викладацької діяльності молодих науковців університету, їхньому особистому та професійному зростанню, вирішенню загальних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю молодих науковців. Головним завданням РМН ХНУ є створення та підтримання міждисциплінарних контактів між молодими науковцями Харківського національного університету.

У 2005 році за ініціативи новообраного голови Ради А. М. Домановського було запропоновано провести експеримент з організації повсякденної роботи РМН з використанням інтерактивного сайту.

Це дозволило легко уникнути кількох проблем, з якими зіштовхується будь-яка загальноуніверситетська організація: бюрократизації у повсякденній діяльності; неможливості рядовому члену брати активну участь у плануванні подальшої діяльності Ради, жорсткої прив'язки до часу та місця засідань тощо.

На практиці запропонований механізм означає, що рядовий член Ради може самостійно без будь-яких перешкод у письмовому вигляді внести свою пропозицію стосовно подальших заходів або ж просто розмістити інформацію про заплановану конференцію, конкурс, грант, іменну стипендію, освітній семінар тощо. Розміщена інформація автоматично буде доступна усім відвідувачам.

Адміністрація Ради з практичних міркувань намагається уникати бюрократизації процесу залучення нових членів, тому для приєднання достатнім є створити заявку на сайті, у якій повідомляється ім'я нового члена РМН та структурний підрозділ університету, і погодитися зі статутом організації. Заявки розглядаються та перевіряються протягом тижня, після чого молодий науковець приймається до складу Ради. На сайті традиційно функціонують гілки, присвячені конкурсам, грантам, стипендіям, конференціям, презентаціям нових публікацій у сфері освіти та науки, анонсам культурних подій у Харківському університеті. Кожен член Ради може не лише ознайомитися з наведеною інформацію, але й використати сайт як своєрідну дошку оголошень відповідно до своїх наукових та освітніх інтересів. На сьогодні РМН ХНУ є найбільш часто оновлюваним та відвідуваним серед усіх сайтів підрозділів ХНУ, об'єднуючи кілька сотень активних науковців не лише з Харківського університету, а й з інших вузів з усієї країни.

Від повсякденного швидкого обміну інформацією було зроблено крок до проведення круглих столів із актуальних для молодих науковців питань. У рамках круглих столів було обговорено загальні проблеми підготовки в українській аспірантурі, порівняно вітчизняну систему підготовки кадрів вищої кваліфікації з закордонним досвідом, обговорено особливості доступу українських вчених до міжнародних наукових видань, піднято проблему якісної підготовки в галузі іноземних мов тощо. Круглі столи привертають увагу молодих науковців не лише з Харківського університету, а й з багатьох інших науково-освітніх центрів України.

Контакти, започатковані через спілкування в ході віртуальних столів, зазвичай переростають в окремі зустрічі для персонального обміну матеріалами та більш детального обговорення предметів спільного інтересу. Яскравим прикладом реальної працездатності зазначеного механізму став один з останніх круглих столів, що за ініціативи учасників переріс у самостійний освітній захід з використання бібліографічного програмного забезпечення, куратором якого виступив відповідальний редактор Ради, аспірант біологічного факультету Є. А. Кіося. У наш час надшвидкого зростання кількості публікацій традиційне укладання бібліографії виявляється непростим завданням, з яким неможливо якісно впоратися без використання спеціалізованих бібліографічних комп'ютерних програм. На жаль, нам нічого не відомо про те, чи існує централізоване навчання користуванню бібліографічним програмним забезпеченням у системі вищої освіти України. На рівні університету Рада власними силами спробувала заповнити цей пробіл. Сподіваємося, наша спроба не єдина й не остання, тим більше, що серед слухачів були й співробітники Центральної наукової бібліотеки Університету.

Зростання популярності Ради молодих науковців Університету за останні роки, на нашу думку, свідчить, що експеримент з реалізації інтерактивного сайту як інструменту повсякденного наукового спілкування членів Ради виявився вдалим. Як показала практика, сучасна реалізація сайту РМН є оптимальною для самоорганізації молодих науковців університету та сприяє поглибленню міждисциплінарних зв'язків серед різних підрозділів ХНУ. Зі створенням інтерактивних розділів на сайті Рада молодих науковців вперше в Університеті запропонувала своїм членам можливість створити власну «інтернет-візитку» з переліком власних наукових публікацій та описанням сфери наукових інтересів. Згодом запропонована ідея була перейнята окремими факультетськими сайтами.

За результати 2007 року діяльність Ради молодих науковців ХНУ було високо оцінено Всеукраїнським Союзом обдарованої молоді України. Їй присвячено окремий розділ у виданні «Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю у регіонах України». (Київ: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008,156 с: іл.).

 

2012 р. Рада з метою оптимізації діяльності об'єдналася з Радою аспірантів і докторантів ХНУ імені В. Н. Каразіна (сайт: http://radasp.univer.kharkov.ua/) та було обране нове керівництво.


Рада запрошує ініціативних студентів старших курсів, аспірантів, молодих викладачів та наукових співробітників ХНУ активно використовувати ті можливості інтерактивного спілкування і підтримання міждисциплінарних контактів, що створені Радою на сайті www-rmn.univer.kharkov.ua, та брати всебічну участь у культурно-освітніх заходах РМН. Для зв'язку з керівництвом РМН завжди можна використати e-mail: rmn@univer.kharkov.ua.


Адміністрація.